Friday, October 19, 2012

Saya telah menghadiahkan seseorang itu sebuah buku. Buku tentang khulafa' al-Rasyidin.. Saya harap dia gembira membacanya.. Itu hadiah tanda satu perubahan dalam diri dia.. Mabruk!

Ikhlas dari saya,
Hajar..

No comments :