Thursday, November 20, 2008

6 GOLONGAN YANG DILAKNAT OLEH ALLAH

1. Orang yang menokok tambah kitab Allah.


2. Orang yang mendustakan ketetapan Allah.


3. Orang yang menghina orang yang dimuliakan Allah dan memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah.


4. Orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah.


5. Orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah.


6. Orang yang menghina keluarga Rasulullah S.A.W, padahal Allah mengharamkannya serta orang yang meninggalkan sunnah.


No comments :