Thursday, November 20, 2008

4 GOLONGAN MANUSIA

Khalil b. Ahmad menyatakan darjat dan kualiti manusia terbahagi empat macam iaitu :-

1. manusia yang tahu, dan dia tahu bahawa dia tahu – orang yang demikian ialah orang yang berilmu yang boleh jadi pemimpin manusia yang tahu

2. manusia yang tidak tahu bahawa dia tahu – orang yang demikian sedang tidur dan perlu dibangunkan manusia yang tidak tahu

3. manusia yang tahu bahawa dia tidak tahu – orang yang demikian perlu dibimbing supaya menjadi cergas manusia yang tidak tahu

4. manusia yang tidak tahu bahawa dia tidak tahu – orang yang demikian harus dijauhi. "